Drive-Thru

Klaasje Kooiker hoopt medio 2022 naar DR Congo (Bunia) te worden uitgezonden. Ze hoopt daar aan de slag te gaan als financieel manager met als doel het opleiden en trainen van de lokale staf in de financiën voor de Bijbelvertaalprojecten van Wycliffe. Wycliffe Bijvelvertalers Nederland (WBN) is een vereniging die zich richt op het vertalen van de Bijbel in talen waarin de Bijbel nog niet beschikbaar is. Wycliffe is een internationale organisatie die invulling geeft aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot Zijn leerlingen te maken zodat wereldwijd harten en levens veranderen door het Woord van God in hun eigen taal.

Om deze uitzending mogelijk te maken, hopen wij als thuisfrontcommissie Klaasje te steunen in haar missie. Helpt u ons mee? Bestel dan via de onderstaande knop: