Wycliffe

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland  

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland (WBN) is een vereniging die zich richt op het vertalen van de Bijbel in talen waarin de Bijbel nog niet beschikbaar is. Vaak gaat het om talen die nog niet op schrift zijn gesteld. WBN werft hiervoor mensen, fondsen en gebed. Wycliffe is een internationale organisatie die invulling geeft aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. 

Missie 

De missie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens veranderen door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Om dit mogelijk te maken betrekt Wycliffe Nederlandse christenen en plaatselijke gemeenten bij het wereldwijde werk. Daarnaast bemiddelt WBN tussen kerkelijke gemeenten in Nederland en partnerorganisaties buiten Nederland.  

Projecten 

Wij geloven dat God mensen verandert door Zijn Woord. Daarom gunnen we iedereen een Bijbel in zijn eigen taal. De veldmedewerkers en projecten van Wycliffe zijn gericht op: taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het gebruiken van de Bijbel.  

Waarom Bijbelvertaalwerk?  

Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. We vertalen de Bijbel omdat de Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de Bijbel ontvangen in hun eigen taal veranderen harten en levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunnen we iedereen.  

Resultaat  

Een betrouwbare, begrijpelijke Bijbel die wordt gebruikt én toegepast in het dagelijks leven. Waar nodig ondersteunen we de publicatie en verspreiding op een manier die aansluit bij de taalgroep. Denk daarbij aan een app of audiobijbel.  

Voor meer informatie zie www.wycliffe.nl