D.R. Congo

Geografisch 

De Democratische Republiek Congo – Congo DRC, voormalig Zaïre – is het grootste land in  sub-Sahara Afrika. Soms wordt het ook wel “Congo-Kinshasa” genoemd naar de naam van de  hoofdstad. De officiële taal is Frans. Het land is 69 keer groter dan Nederland. Het land bestaat voor een groot deel uit tropisch regenwoud dat nauwelijks  bewoond is. Er is een grote diversiteit aan flora en fauna. Dwars door het land stroomt de immense Congo rivier. De meeste mensen wonen in de steden. In de hoofdstad Kinshasa  wonen alleen al 17 miljoen mensen. 

Vanuit Bunia, een stad in de provincie Ituri, in het noordoosten van Congo worden de werkzaamheden van Wycliffe verricht.  

Bevolking en talen  

In DR Congo wonen ruim 100 miljoen mensen uit bijna 250 verschillende etnische groepen. Er worden 211 verschillende talen gesproken. Mensen die een opleiding gehad hebben, spreken vaak 3 verschillende talen. Het Frans (de officiële taal), een handelstaal (zoals Kikongo, Tshiluba, Lingala of Swahili) en een stamtaal. Sinds enkele jaren is de situatie in het Centraal-Afrikaanse land redelijk stabiel. Juist door die rust is het mogelijk dat het Bijbelvertaalwerk weer doorgang kan vinden. Wycliffe is onlangs gestart om in zeventien talen tegelijk aan Bijbelvertalingen te werken. Ondanks de onlangs opgestarte vertaalprojecten is pas in zo’n 35 talen de volledige Bijbel beschikbaar en in een aantal talen een gedeelte van de Bijbel. Er wordt op dit moment gewerkt in zo’n 80 tot 100 talen aan een Bijbelvertaling.  

Religie  

In 1990 werden de beperkingen rond de kerk en religie opgeheven en sindsdien genoot de bevolking godsdienstvrijheid. Desondanks bleven de kerken ageren tegen het ondemocratisch karakter van het regime en de schendingen van de mensenrechten. Bij de verkiezingen van 30 december 2018 wist de kerk zo’n 40.000 vrijwillige waarnemers te mobiliseren om onregelmatigheden vast te stellen. Meer dan 80% van de Congolezen zijn christen, waarvan ca. 50% katholiek en 30% protestants. 17% behoort tot de inheemse kerkgenootschappen, waarvan het aandeel van de Kimbanguistische kerk ong. 10% is.  Deze kerk wordt tot het protestantisme gerekend. Zij geloven in de Bijbel, maar ook dat Christus alweer is wedergekomen. 

 

Bijbel
Biblia
IBhayibheli
Bible
Baibulo
IBhayibhile
Bibliya
Baịbụl
Bibeli

 

 

Onrust  

In het oosten van Congo is het onrustig. Er zijn verschillende rebellengroepen die dorpen aanvallen en mensen vermoorden. In 2020 zijn honderden mensen vermoord en ook in 2021 lijkt het geweld toe te nemen. Er zijn in de eerste maanden veel slachtoffers gevallen. De positie van vrouwen is moeilijk. De VN is met een vredesmacht gelegerd in Bunia, maar nog steeds gaat het geweld in de dorpen door. Het land is rijk aan verschillende grondstoffen zoals goud, diamanten, kobalt enz. Er zijn meerdere groepen die de macht graag in handen willen hebben in die gebieden wat een reden kan zijn voor het geweld. Door de onrusten en het geweld is het nog moeilijker voor de mensen om in hun dagelijkse levensbehoeften te voorzien. In mei 2021 heeft er een vulkaanuitbarsting plaatsgevonden in de buurt van de stad Goma. Dit heeft tot gevolg dat nog meer mensen voedselgebrek, geen huis e.d. hebben.   

Bronnen: Wikipedia, RD