Bestelling Drive-Thru

Klaasje Kooiker is in juli uitgezonden naar Congo. Ze is daar aan de slag gegaan als financieel manager met als doel het
opleiden en trainen van de lokale staf in de financiën voor de Bijbelvertaalprojecten van Wycliffe. Wycliffe Bijbelvertalers

Nederland (WBN) is een vereniging die zich richt op het vertalen van de Bijbel in talen waarin de Bijbel nog niet beschikbaar

is. Wycliffe is een internationale organisatie die invulling geeft aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken

tot Zijn leerlingen te maken zodat wereldwijd harten en levens veranderen door het Woord van God in hun eigen taal.

Om deze uitzending mogelijk te maken, blijven wij als thuisfrontcommissie Klaasje steunen in haar missie.

Helpt u ons mee?

 

Bestellen voor de Drive-Thru van 2022 is niet meer mogelijk. U kunt op meerdere manieren meehelpen.