Klanken en tonen maken het verschil

Al drie weken lang krijgen we lessen over Fonetiek (of in de meest letterlijke betekenis klankleer). Het gaat over klanken en het leren uitspreken en herkennen ervan. Klanken hebben bijbehorende symbolen en we leren welke symbolen bij welke klanken horen.


Ook leren we hoe we de woorden aan de hand van de symbolen uitspreken moeten. Er bestaan veel meer klanken dan we in het Nederlands kennen. Denk bijvoorbeeld aan de th-klank in het Engels. Ook zijn de tonen en op welke manier een woord uitgesproken wordt van belang. Het kan zijn dat een woord wat in feite dezelfde klanken heeft, een hele andere betekenis kan hebben doordat de klemtoon anders gelegd wordt. Als we als voorbeeld in het Nederlands het woord voorkomen nemen, dan kan het betekenen iets voorkomen zodat het niet gebeurt, of je moet vóórkomen, voor de rechter komen. Bij Bijbelvertaalwerk is dit herkennen en weergeven op de juiste manier van groot belang. Door iets op een andere toon uit te spreken en dit zo om te zetten naar schrift, kan het gebeuren dat iets aangeduid wordt als ”God zou kunnen redden maar heeft het niet gedaan” terwijl bedoeld wordt ”God heeft gered”.


De lessen zijn boeiend en interessant, al zal ik dit niet voor mijn dagelijkse werk nodig hebben. Maar ook verwondering over de schepping dat alleen door het veranderen van de lippen en de plaats van de tong in de mond zoveel verschillende geluiden gemaakt worden. “Ik loof U omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben”, Psalm 139.

Over twee weken hopen we meer te leren over een goede samenwerking met de gemeenschap of het dorp en ook het samenwerken als zendelingen die uit verschillende landen komen.

Het is inspannend, maar elke dag mag ik weer met frisse moed en krachten naar school gaan. Als groep werken we heel fijn samen. Een aantal hopen Bijbelvertaalwerk te gaan doen en kennen al Hebreeuws en Grieks. Anderen hopen zich meer in te zetten op alfabetiseringswerk en het stimuleren van het gebruik van de Bijbel.

Er zijn veel dingen, klein of groot, waarvoor we dankbaar kunnen zijn. Dankbaarheid dat alles goed mag gaan. Verder vragen we om te blijven bidden voor allen die het moeilijk hebben, in je eigen omgeving of ver weg. Een goede voortgang van het Bijbelvertaalwerk overal in de wereld, en dat het gezegend mag worden opdat Gods koninkrijk uitgebreid mag worden.

Hartelijke groet,

Klaasje